วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดในพิธีบายศรีสู่ขวัญ มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ให้แก่ คุณครูนันทนา พุ่มอรัญ และคุณครูรุ่งทิพย์ ปินตา ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ณ ห้อง 544 อาคารร่มราชพฤษก์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์