วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340.-บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้