วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340.-บาท และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพิเศษและงานครูที่ปรึกษา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670.-บาท โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้