วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์