วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงาน ”โครงการเปิดบ้าน วิชาการ วิชาชีพ ” (OPEN HOUSE) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์