วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์