วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร. บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบหมายหน้าที่ นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์