วันที่ 16 มกราคม 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานมอบเกียรติบัตร รางวัลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์