วันที่ 11 มีนาคม 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “แลศิลป์ถิ่นเจ้าเงาะ” ART EXHIBITION 2023 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง