วันที่ 15 มีนาคม 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์