วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์