รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2

  • Version
  • Download 24
  • File Size 2 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20 ตุลาคม 2022
  • Last Updated 20 ตุลาคม 2022

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2