วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.สิริลักษณ์ ศรีธงธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
uttvc002
uttvc003
uttvc004
uttvc005
uttvc006
uttvc007
uttvc008
uttvc009
uttvc010
uttvc011
uttvc012
uttvc013
uttvc014
uttvc015
uttvc016
uttvc017
uttvc018
uttvc019
uttvc020
uttvc021
uttvc022
uttvc023
uttvc024
uttvc025
uttvc026
uttvc027
uttvc028
uttvc029
uttvc030
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
Pages:     1 2 3 4