วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
uttvc02
uttvc03
uttvc04
uttvc05
uttvc06
uttvc07
uttvc08
uttvc09
uttvc10
uttvc11
uttvc12
uttvc13
uttvc14
uttvc15
uttvc16
uttvc17
uttvc18
uttvc19
uttvc20
uttvc21
uttvc22
uttvc23
uttvc24
uttvc25
uttvc26
uttvc27
uttvc28
uttvc29
uttvc30
uttvc31
uttvc32
uttvc33
uttvc34
uttvc35
uttvc36
uttvc37
uttvc38
uttvc39
uttvc40
uttvc41
uttvc42
uttvc43
uttvc44
uttvc45
uttvc46
uttvc47
uttvc48
uttvc49
uttvc50
uttvc51
uttvc52
uttvc53
uttvc54
uttvc55
uttvc56
uttvc57
uttvc58
uttvc59
uttvc60
uttvc61
uttvc62
uttvc63
uttvc64
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23