วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอศจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับอศจ.อุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจากนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
uttvc2
uttvc3
uttvc4
uttvc5
uttvc06
uttvc07
uttvc08
uttvc09
uttvc10
uttvc11
uttvc12
uttvc13
uttvc014
uttvc015
uttvc016
uttvc017
uttvc018
uttvc019
uttvc020
uttvc021
uttvc022
uttvc023
uttvc024
uttvc025
uttvc026
uttvc027
uttvc028
uttvc029
uttvc030
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
Pages:     1 2 3 4