วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการ THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
6/2/2563 4:14:06
Size (KB)  :  7,154 KB
uttvc002
6/2/2563 4:10:48
Size (KB)  :  7,276 KB
uttvc003
6/2/2563 4:38:10
Size (KB)  :  6,965 KB
uttvc004
6/2/2563 4:13:02
Size (KB)  :  6,528 KB
uttvc005
6/2/2563 4:12:08
Size (KB)  :  6,880 KB
uttvc006
6/2/2563 4:11:52
Size (KB)  :  6,145 KB
uttvc007
6/2/2563 4:11:08
Size (KB)  :  7,209 KB
uttvc008
6/2/2563 4:11:40
Size (KB)  :  6,967 KB
uttvc009
6/2/2563 3:28:22
Size (KB)  :  7,195 KB
uttvc010
6/2/2563 3:07:50
Size (KB)  :  6,829 KB
uttvc011
6/2/2563 3:07:28
Size (KB)  :  6,570 KB
uttvc012
6/2/2563 4:17:04
Size (KB)  :  7,515 KB
uttvc013
6/2/2563 4:17:28
Size (KB)  :  7,640 KB
uttvc014
6/2/2563 4:18:08
Size (KB)  :  7,532 KB
uttvc015
6/2/2563 4:18:22
Size (KB)  :  7,208 KB
uttvc016
6/2/2563 4:18:36
Size (KB)  :  7,698 KB
uttvc017
6/2/2563 4:19:10
Size (KB)  :  7,444 KB
uttvc018
6/2/2563 4:19:30
Size (KB)  :  7,619 KB
uttvc019
6/2/2563 4:20:06
Size (KB)  :  7,418 KB
uttvc020
6/2/2563 4:20:20
Size (KB)  :  7,234 KB
uttvc021
6/2/2563 4:20:28
Size (KB)  :  7,005 KB
uttvc022
6/2/2563 4:20:46
Size (KB)  :  7,317 KB
uttvc023
6/2/2563 4:21:06
Size (KB)  :  7,571 KB
uttvc024
6/2/2563 4:21:34
Size (KB)  :  7,335 KB
uttvc025
6/2/2563 4:21:54
Size (KB)  :  7,570 KB
uttvc026
6/2/2563 4:22:24
Size (KB)  :  7,269 KB
uttvc027
6/2/2563 4:22:32
Size (KB)  :  7,412 KB
uttvc028
6/2/2563 4:22:56
Size (KB)  :  7,430 KB
uttvc029
6/2/2563 4:23:26
Size (KB)  :  7,317 KB
uttvc030
6/2/2563 4:23:52
Size (KB)  :  7,213 KB
uttvc031
6/2/2563 4:24:14
Size (KB)  :  7,419 KB
uttvc032
6/2/2563 4:24:38
Size (KB)  :  7,208 KB
uttvc033
6/2/2563 4:25:02
Size (KB)  :  7,592 KB
uttvc034
6/2/2563 4:25:24
Size (KB)  :  7,510 KB
uttvc035
6/2/2563 4:25:44
Size (KB)  :  7,492 KB
uttvc036
6/2/2563 4:26:04
Size (KB)  :  7,526 KB
uttvc037
6/2/2563 4:26:26
Size (KB)  :  7,359 KB
uttvc038
6/2/2563 4:26:48
Size (KB)  :  7,333 KB
uttvc039
6/2/2563 4:27:12
Size (KB)  :  7,398 KB
uttvc040
6/2/2563 4:27:32
Size (KB)  :  7,411 KB
uttvc041
6/2/2563 4:27:52
Size (KB)  :  7,540 KB
uttvc042
6/2/2563 4:28:12
Size (KB)  :  7,422 KB
uttvc043
6/2/2563 4:28:26
Size (KB)  :  7,375 KB
uttvc044
6/2/2563 4:28:44
Size (KB)  :  7,524 KB
uttvc045
6/2/2563 4:29:04
Size (KB)  :  7,362 KB
uttvc046
6/2/2563 4:29:24
Size (KB)  :  7,367 KB
uttvc047
6/2/2563 4:29:44
Size (KB)  :  7,200 KB
uttvc048
6/2/2563 4:30:04
Size (KB)  :  7,280 KB
uttvc049
6/2/2563 4:30:22
Size (KB)  :  7,434 KB
uttvc050
6/2/2563 4:30:44
Size (KB)  :  7,478 KB
uttvc051
6/2/2563 4:30:58
Size (KB)  :  7,420 KB
uttvc052
6/2/2563 4:31:14
Size (KB)  :  7,497 KB
uttvc053
6/2/2563 4:31:34
Size (KB)  :  7,375 KB
uttvc054
6/2/2563 4:31:44
Size (KB)  :  7,498 KB
uttvc055
6/2/2563 4:31:54
Size (KB)  :  7,495 KB
uttvc056
6/2/2563 4:32:10
Size (KB)  :  7,284 KB
uttvc057
6/2/2563 4:32:28
Size (KB)  :  7,420 KB
uttvc058
6/2/2563 4:32:44
Size (KB)  :  7,558 KB
uttvc059
6/2/2563 4:32:58
Size (KB)  :  7,168 KB
uttvc060
6/2/2563 4:33:30
Size (KB)  :  7,194 KB
uttvc061
6/2/2563 4:33:48
Size (KB)  :  7,306 KB
uttvc062
6/2/2563 4:34:06
Size (KB)  :  7,370 KB
uttvc063
6/2/2563 4:34:28
Size (KB)  :  7,336 KB
uttvc064
6/2/2563 4:34:44
Size (KB)  :  7,396 KB
Pages:     1 2 3