วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการ THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc065
6/2/2563 4:35:12
Size (KB)  :  7,281 KB
uttvc066
6/2/2563 4:35:26
Size (KB)  :  7,211 KB
uttvc067
6/2/2563 4:35:48
Size (KB)  :  7,273 KB
uttvc068
6/2/2563 4:36:00
Size (KB)  :  7,317 KB
uttvc069
6/2/2563 4:36:12
Size (KB)  :  7,435 KB
uttvc070
6/2/2563 4:36:36
Size (KB)  :  7,614 KB
uttvc071
6/2/2563 4:36:56
Size (KB)  :  7,427 KB
uttvc072
6/2/2563 4:15:20
Size (KB)  :  6,969 KB
uttvc073
6/2/2563 1:16:52
Size (KB)  :  6,882 KB
uttvc074
6/2/2563 1:18:02
Size (KB)  :  6,874 KB
uttvc075
6/2/2563 1:18:22
Size (KB)  :  6,406 KB
uttvc076
6/2/2563 1:20:56
Size (KB)  :  6,830 KB
uttvc077
6/2/2563 1:26:50
Size (KB)  :  6,374 KB
uttvc078
6/2/2563 1:26:52
Size (KB)  :  6,398 KB
uttvc079
6/2/2563 1:27:50
Size (KB)  :  7,594 KB
uttvc080
6/2/2563 1:35:24
Size (KB)  :  7,258 KB
uttvc081
6/2/2563 1:39:00
Size (KB)  :  7,128 KB
uttvc082
6/2/2563 1:39:36
Size (KB)  :  6,833 KB
uttvc083
6/2/2563 1:52:26
Size (KB)  :  6,871 KB
uttvc084
6/2/2563 1:53:38
Size (KB)  :  7,031 KB
uttvc085
6/2/2563 1:54:24
Size (KB)  :  6,895 KB
uttvc086
6/2/2563 1:54:40
Size (KB)  :  6,815 KB
uttvc087
6/2/2563 3:00:26
Size (KB)  :  6,572 KB
uttvc088
6/2/2563 3:09:00
Size (KB)  :  7,290 KB
uttvc089
6/2/2563 3:09:22
Size (KB)  :  7,562 KB
uttvc090
6/2/2563 3:09:52
Size (KB)  :  6,948 KB
uttvc091
6/2/2563 3:31:56
Size (KB)  :  6,623 KB
uttvc092
6/2/2563 3:32:30
Size (KB)  :  6,982 KB
uttvc093
6/2/2563 3:35:14
Size (KB)  :  6,836 KB
uttvc094
6/2/2563 3:39:26
Size (KB)  :  7,078 KB
uttvc095
6/2/2563 3:39:46
Size (KB)  :  6,468 KB
uttvc096
6/2/2563 3:42:32
Size (KB)  :  6,703 KB
uttvc097
6/2/2563 3:53:54
Size (KB)  :  6,492 KB
uttvc098
6/2/2563 3:55:00
Size (KB)  :  6,842 KB
uttvc099
6/2/2563 4:11:30
Size (KB)  :  6,947 KB
uttvc100
6/2/2563 4:12:34
Size (KB)  :  6,383 KB
uttvc101
6/2/2563 4:43:24
Size (KB)  :  6,906 KB
uttvc102
6/2/2563 4:44:30
Size (KB)  :  6,848 KB
uttvc103
6/2/2563 4:45:28
Size (KB)  :  5,847 KB
uttvc104
6/2/2563 4:45:58
Size (KB)  :  5,614 KB
uttvc105
6/2/2563 4:46:26
Size (KB)  :  5,192 KB
uttvc106
6/2/2563 4:47:12
Size (KB)  :  7,465 KB
uttvc107
6/2/2563 4:50:16
Size (KB)  :  6,462 KB
uttvc108
6/2/2563 4:50:32
Size (KB)  :  7,276 KB
uttvc109
6/2/2563 4:51:12
Size (KB)  :  7,043 KB
uttvc110
6/2/2563 4:51:28
Size (KB)  :  6,545 KB
uttvc111
6/2/2563 4:51:46
Size (KB)  :  5,958 KB
uttvc112
6/2/2563 4:52:12
Size (KB)  :  7,100 KB
uttvc113
6/2/2563 4:52:32
Size (KB)  :  7,046 KB
uttvc114
6/2/2563 4:53:04
Size (KB)  :  7,119 KB
uttvc115
6/2/2563 4:53:26
Size (KB)  :  7,102 KB
uttvc116
6/2/2563 4:53:44
Size (KB)  :  6,808 KB
uttvc117
6/2/2563 4:54:08
Size (KB)  :  7,308 KB
uttvc118
6/2/2563 6:52:12
Size (KB)  :  2,522 KB
uttvc119
6/2/2563 4:54:36
Size (KB)  :  7,238 KB
uttvc120
6/2/2563 4:55:32
Size (KB)  :  6,570 KB
uttvc121
6/2/2563 4:56:22
Size (KB)  :  7,303 KB
uttvc122
6/2/2563 6:52:38
Size (KB)  :  2,763 KB
uttvc123
6/2/2563 4:58:20
Size (KB)  :  6,654 KB
uttvc124
6/2/2563 4:59:00
Size (KB)  :  6,020 KB
uttvc125
6/2/2563 4:59:04
Size (KB)  :  6,035 KB
uttvc126
6/2/2563 4:59:32
Size (KB)  :  7,134 KB
uttvc127
6/2/2563 5:00:08
Size (KB)  :  6,876 KB
uttvc128
6/2/2563 5:00:52
Size (KB)  :  7,574 KB
Pages:     1 2 3