วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการ THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc129
6/2/2563 5:00:54
Size (KB)  :  7,432 KB
uttvc130
6/2/2563 5:01:10
Size (KB)  :  6,897 KB
uttvc131
6/2/2563 5:01:16
Size (KB)  :  6,432 KB
uttvc132
6/2/2563 5:01:44
Size (KB)  :  7,028 KB
uttvc133
6/2/2563 5:02:36
Size (KB)  :  7,501 KB
uttvc134
6/2/2563 5:02:48
Size (KB)  :  7,099 KB
uttvc135
6/2/2563 5:03:40
Size (KB)  :  6,602 KB
uttvc136
6/2/2563 5:03:44
Size (KB)  :  6,779 KB
uttvc137
6/2/2563 5:04:06
Size (KB)  :  6,604 KB
uttvc138
6/2/2563 5:04:18
Size (KB)  :  7,020 KB
uttvc139
6/2/2563 5:04:38
Size (KB)  :  6,651 KB
uttvc140
6/2/2563 5:04:46
Size (KB)  :  7,090 KB
uttvc141
6/2/2563 5:05:40
Size (KB)  :  7,080 KB
uttvc142
6/2/2563 5:05:42
Size (KB)  :  7,366 KB
uttvc143
6/2/2563 5:06:14
Size (KB)  :  7,142 KB
uttvc144
6/2/2563 5:06:28
Size (KB)  :  7,491 KB
uttvc145
6/2/2563 5:06:38
Size (KB)  :  7,145 KB
uttvc146
6/2/2563 5:06:38
Size (KB)  :  7,205 KB
uttvc147
6/2/2563 5:07:04
Size (KB)  :  6,702 KB
uttvc148
6/2/2563 5:07:06
Size (KB)  :  6,593 KB
uttvc149
6/2/2563 5:09:22
Size (KB)  :  6,947 KB
uttvc150
6/2/2563 5:09:38
Size (KB)  :  6,844 KB
uttvc151
6/2/2563 5:09:52
Size (KB)  :  7,159 KB
uttvc152
6/2/2563 5:11:10
Size (KB)  :  7,177 KB
uttvc153
6/2/2563 5:11:32
Size (KB)  :  6,347 KB
uttvc154
6/2/2563 5:12:12
Size (KB)  :  6,312 KB
uttvc155
6/2/2563 5:13:26
Size (KB)  :  6,458 KB
uttvc156
6/2/2563 5:13:36
Size (KB)  :  7,140 KB
uttvc157
6/2/2563 5:15:34
Size (KB)  :  6,445 KB
uttvc158
6/2/2563 5:30:32
Size (KB)  :  6,880 KB
uttvc159
6/2/2563 5:30:42
Size (KB)  :  6,947 KB
uttvc160
6/2/2563 5:30:44
Size (KB)  :  6,986 KB
uttvc161
6/2/2563 5:31:02
Size (KB)  :  7,150 KB
uttvc162
6/2/2563 5:31:10
Size (KB)  :  7,232 KB
uttvc163
6/2/2563 5:33:30
Size (KB)  :  6,128 KB
uttvc164
6/2/2563 5:38:10
Size (KB)  :  6,514 KB
uttvc165
6/2/2563 5:38:14
Size (KB)  :  6,636 KB
uttvc166
6/2/2563 5:38:24
Size (KB)  :  7,216 KB
uttvc167
6/2/2563 5:38:46
Size (KB)  :  7,291 KB
uttvc168
6/2/2563 6:51:20
Size (KB)  :  2,969 KB
uttvc169
6/2/2563 6:51:38
Size (KB)  :  3,200 KB
uttvc170
6/2/2563 5:41:40
Size (KB)  :  7,096 KB
uttvc171
6/2/2563 5:41:56
Size (KB)  :  7,319 KB
uttvc172
6/2/2563 5:42:08
Size (KB)  :  6,929 KB
Pages:     1 2 3