วันที่ 29 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
30/1/2563 6:25:14
Size (KB)  :  3,491 KB
uttvc02
29/1/2563 23:47:52
Size (KB)  :  6,895 KB
uttvc03
29/1/2563 23:42:50
Size (KB)  :  6,984 KB
uttvc04
30/1/2563 6:26:18
Size (KB)  :  2,972 KB
uttvc05
30/1/2563 6:25:34
Size (KB)  :  2,824 KB
uttvc06
30/1/2563 6:25:48
Size (KB)  :  3,114 KB
uttvc07
29/1/2563 23:34:04
Size (KB)  :  7,183 KB
uttvc08
29/1/2563 23:47:10
Size (KB)  :  6,785 KB
uttvc09
29/1/2563 23:46:54
Size (KB)  :  6,763 KB
uttvc10
29/1/2563 23:47:12
Size (KB)  :  7,335 KB
uttvc11
29/1/2563 23:49:08
Size (KB)  :  6,835 KB
uttvc12
29/1/2563 23:49:14
Size (KB)  :  6,275 KB
uttvc13
29/1/2563 23:26:14
Size (KB)  :  7,111 KB
uttvc14
29/1/2563 23:26:44
Size (KB)  :  7,093 KB
uttvc15
29/1/2563 23:50:14
Size (KB)  :  6,249 KB
uttvc16
30/1/2563 0:05:34
Size (KB)  :  7,417 KB
uttvc17
30/1/2563 0:06:54
Size (KB)  :  6,767 KB
uttvc18
30/1/2563 1:05:02
Size (KB)  :  7,156 KB
uttvc19
30/1/2563 1:31:16
Size (KB)  :  7,370 KB
uttvc20
30/1/2563 1:32:00
Size (KB)  :  7,309 KB
uttvc21
30/1/2563 2:30:38
Size (KB)  :  7,532 KB
uttvc22
30/1/2563 2:30:58
Size (KB)  :  6,557 KB
uttvc23
30/1/2563 2:31:14
Size (KB)  :  6,024 KB
uttvc24
30/1/2563 2:31:52
Size (KB)  :  6,562 KB
uttvc25
30/1/2563 4:14:34
Size (KB)  :  7,340 KB
uttvc26
30/1/2563 4:55:14
Size (KB)  :  6,919 KB
uttvc27
30/1/2563 4:55:30
Size (KB)  :  7,068 KB
uttvc28
30/1/2563 4:55:32
Size (KB)  :  7,090 KB
uttvc29
30/1/2563 5:16:40
Size (KB)  :  7,109 KB
uttvc30
30/1/2563 5:36:58
Size (KB)  :  7,051 KB
Pages:     1 2