วันที่ 29 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc31
30/1/2563 5:39:34
Size (KB)  :  7,221 KB
uttvc32
30/1/2563 5:41:22
Size (KB)  :  7,053 KB
uttvc33
30/1/2563 5:40:58
Size (KB)  :  6,957 KB
uttvc34
29/1/2563 23:50:52
Size (KB)  :  7,003 KB
uttvc35
29/1/2563 23:01:18
Size (KB)  :  7,150 KB
uttvc36
29/1/2563 23:01:38
Size (KB)  :  7,088 KB
uttvc37
29/1/2563 23:02:08
Size (KB)  :  6,688 KB
uttvc38
29/1/2563 23:02:26
Size (KB)  :  6,847 KB
uttvc39
29/1/2563 23:02:38
Size (KB)  :  7,089 KB
uttvc40
29/1/2563 23:03:10
Size (KB)  :  6,671 KB
uttvc41
29/1/2563 23:03:18
Size (KB)  :  7,060 KB
uttvc42
29/1/2563 23:04:06
Size (KB)  :  7,266 KB
uttvc43
29/1/2563 23:43:30
Size (KB)  :  6,680 KB
uttvc44
29/1/2563 23:51:18
Size (KB)  :  6,816 KB
uttvc45
29/1/2563 23:51:36
Size (KB)  :  6,905 KB
uttvc46
29/1/2563 23:52:24
Size (KB)  :  5,956 KB
uttvc47
29/1/2563 23:52:58
Size (KB)  :  6,950 KB
uttvc48
29/1/2563 23:53:48
Size (KB)  :  6,644 KB
uttvc49
29/1/2563 23:55:00
Size (KB)  :  7,076 KB
uttvc50
29/1/2563 23:57:06
Size (KB)  :  7,024 KB
uttvc51
30/1/2563 1:07:46
Size (KB)  :  6,933 KB
uttvc52
30/1/2563 4:13:38
Size (KB)  :  7,056 KB
uttvc53
30/1/2563 5:40:32
Size (KB)  :  6,850 KB
uttvc54
30/1/2563 5:40:36
Size (KB)  :  7,122 KB
Pages:     1 2