วันที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ UTTVC จัดงาน "“พิกุลแก้วผูกพัน ความดี ความทรงจำ ไม่ลืมเลือน” บรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตั้งใจสรรสร้างมอบแด่ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คุณครู บุคลากร ผู้ทรงคุณค่าที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ณ โรงแรมฟรายเดย์

Thumbnail Image Table
uttvc001
uttvc002
uttvc003
uttvc004
uttvc005
uttvc007
uttvc008
uttvc009
uttvc010
uttvc011
uttvc012
uttvc013
uttvc014
uttvc015
uttvc016
uttvc017
uttvc018
uttvc019
uttvc020
uttvc021
uttvc022
uttvc023
uttvc024
uttvc025
uttvc027
uttvc030
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
uttvc037
uttvc038
uttvc040
uttvc042
uttvc043
uttvc044
uttvc045
uttvc046
uttvc047
uttvc048
uttvc049
uttvc050
uttvc051
uttvc052
uttvc053
uttvc054
uttvc055
uttvc056
uttvc057
uttvc058
uttvc059
uttvc060
uttvc061
uttvc062
uttvc063
uttvc064
uttvc065
uttvc066
uttvc067
uttvc068
uttvc069
uttvc070
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10