วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc38
uttvc39
uttvc040
uttvc041
uttvc042
uttvc043
uttvc044
uttvc045
uttvc046
uttvc047
uttvc048
uttvc049
uttvc050
uttvc051
uttvc052
uttvc053
uttvc054
uttvc055
uttvc056
uttvc057
uttvc058
uttvc059
uttvc060
uttvc061
uttvc062
uttvc063
uttvc064
uttvc065
uttvc066
uttvc067
uttvc068
uttvc069
uttvc070
uttvc071
uttvc072
uttvc073
Pages:     1 2 3 4 5 6 7