วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc074
uttvc075
uttvc076
uttvc077
uttvc078
uttvc079
uttvc080
uttvc081
uttvc082
uttvc083
uttvc084
uttvc085
uttvc086
uttvc087
uttvc088
uttvc089
uttvc090
uttvc091
uttvc092
uttvc093
uttvc094
uttvc095
uttvc096
uttvc097
uttvc098
uttvc099
uttvc100
uttvc101
uttvc102
uttvc103
uttvc104
uttvc105
uttvc106
uttvc107
uttvc108
uttvc109
Pages:     1 2 3 4 5 6 7