วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc146
uttvc147
uttvc148
uttvc149
uttvc150
uttvc151
uttvc152
uttvc153
uttvc154
uttvc155
uttvc156
uttvc157
uttvc158
uttvc159
uttvc160
uttvc161
uttvc162
uttvc163
uttvc164
uttvc165
uttvc166
uttvc167
uttvc168
uttvc169
uttvc170
uttvc171
uttvc172
uttvc173
uttvc174
uttvc175
uttvc176
uttvc177
uttvc178
uttvc179
uttvc180
uttvc181
Pages:     1 2 3 4 5 6 7