วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc182
uttvc183
uttvc184
uttvc185
uttvc186
uttvc187
uttvc188
uttvc189
uttvc190
uttvc191
uttvc192
uttvc193
uttvc194
uttvc195
uttvc196
uttvc197
uttvc198
uttvc199
uttvc200
uttvc201
uttvc202
uttvc203
uttvc204
uttvc205
uttvc206
uttvc207
uttvc208
uttvc209
uttvc210
uttvc211
uttvc212
uttvc213
uttvc214
uttvc215
uttvc216
uttvc217
Pages:     1 2 3 4 5 6 7