วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Thumbnail Image Table
uttvc01
uttvc02
uttvc03
uttvc04
uttvc05
uttvc06
uttvc07
uttvc08
uttvc09
uttvc10
uttvc11
uttvc12
uttvc13
uttvc14
uttvc15
uttvc16
uttvc17
uttvc18
uttvc19
uttvc20
uttvc21
uttvc22
uttvc25
uttvc26
uttvc27
uttvc28
uttvc29
uttvc30
uttvc32
uttvc33
uttvc34
uttvc35
uttvc36
uttvc37
uttvc38
uttvc40
Pages:     1