วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc328
uttvc329
uttvc330
uttvc331
uttvc332
uttvc333
uttvc334
uttvc335
uttvc336
uttvc337
uttvc338
uttvc339
uttvc340
uttvc341
uttvc342
uttvc343
uttvc344
uttvc345
uttvc346
uttvc347
uttvc348
uttvc349
uttvc350
uttvc351
uttvc352
uttvc353
uttvc354
uttvc355
uttvc356
uttvc357
uttvc358
uttvc359
uttvc360
uttvc361
uttvc362
uttvc363
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16