วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc364
uttvc365
uttvc366
uttvc367
uttvc368
uttvc369
uttvc370
uttvc371
uttvc372
uttvc373
uttvc374
uttvc375
uttvc376
uttvc377
uttvc378
uttvc379
uttvc380
uttvc381
uttvc382
uttvc383
uttvc384
uttvc385
uttvc386
uttvc387
uttvc388
uttvc389
uttvc390
uttvc391
uttvc392
uttvc393
uttvc394
uttvc395
uttvc396
uttvc397
uttvc398
uttvc399
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16