วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc400
uttvc401
uttvc402
uttvc403
uttvc404
uttvc405
uttvc406
uttvc407
uttvc408
uttvc409
uttvc410
uttvc411
uttvc412
uttvc413
uttvc414
uttvc415
uttvc416
uttvc417
uttvc418
uttvc419
uttvc420
uttvc421
uttvc422
uttvc423
uttvc424
uttvc425
uttvc426
uttvc427
uttvc428
uttvc429
uttvc430
uttvc431
uttvc432
uttvc433
uttvc434
uttvc435
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16