วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc436
uttvc437
uttvc438
uttvc439
uttvc440
uttvc441
uttvc442
uttvc443
uttvc444
uttvc445
uttvc446
uttvc447
uttvc448
uttvc449
uttvc450
uttvc451
uttvc452
uttvc453
uttvc454
uttvc455
uttvc456
uttvc457
uttvc458
uttvc459
uttvc460
uttvc461
uttvc462
uttvc463
uttvc464
uttvc465
uttvc466
uttvc467
uttvc468
uttvc469
uttvc470
uttvc471
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16