วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc472
uttvc473
uttvc474
uttvc475
uttvc476
uttvc477
uttvc478
uttvc479
uttvc480
uttvc481
uttvc482
uttvc483
uttvc484
uttvc485
uttvc486
uttvc487
uttvc488
uttvc489
uttvc490
uttvc491
uttvc492
uttvc493
uttvc494
uttvc495
uttvc496
uttvc497
uttvc498
uttvc499
uttvc500
uttvc501
uttvc502
uttvc503
uttvc504
uttvc505
uttvc506
uttvc507
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16