วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc508
uttvc509
uttvc510
uttvc511
uttvc512
uttvc513
uttvc514
uttvc515
uttvc516
uttvc517
uttvc518
uttvc519
uttvc520
uttvc521
uttvc522
uttvc523
uttvc524
uttvc525
uttvc526
uttvc527
uttvc528
uttvc543
uttvc544
uttvc545
uttvc546
uttvc547
uttvc548
uttvc549
uttvc550
uttvc551
uttvc552
uttvc553
uttvc554
uttvc555
uttvc556
uttvc557
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16