วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc558
uttvc559
uttvc560
uttvc561
uttvc562
uttvc563
uttvc564
uttvc565
uttvc566
uttvc567
uttvc568
uttvc569
uttvc570
uttvc571
uttvc572
uttvc573
uttvc574
uttvc575
uttvc576
uttvc577
uttvc578
uttvc579
uttvc580
uttvc581
uttvc582
uttvc583
uttvc584
uttvc585
uttvc586
uttvc587
uttvc588
uttvc589
uttvc590
uttvc591
uttvc592
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16