วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc37
uttvc38
uttvc39
uttvc40
uttvc41
uttvc42
uttvc43
uttvc44
uttvc45
uttvc46
uttvc47
uttvc48
uttvc49
uttvc50
uttvc51
uttvc52
uttvc53
uttvc54
uttvc55
uttvc56
uttvc57
uttvc58
uttvc59
uttvc60
uttvc61
uttvc62
uttvc63
uttvc64
uttvc65
uttvc66
uttvc67
uttvc68
uttvc69
uttvc70
uttvc71
uttvc72
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16