วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc73
uttvc74
uttvc75
uttvc76
uttvc080
uttvc081
uttvc082
uttvc083
uttvc084
uttvc085
uttvc086
uttvc087
uttvc088
uttvc089
uttvc090
uttvc091
uttvc092
uttvc093
uttvc094
uttvc095
uttvc096
uttvc097
uttvc098
uttvc099
uttvc100
uttvc101
uttvc102
uttvc103
uttvc104
uttvc105
uttvc106
uttvc107
uttvc108
uttvc109
uttvc110
uttvc111
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16