วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc112
uttvc113
uttvc114
uttvc115
uttvc116
uttvc117
uttvc118
uttvc119
uttvc120
uttvc121
uttvc122
uttvc123
uttvc124
uttvc125
uttvc126
uttvc127
uttvc128
uttvc129
uttvc130
uttvc131
uttvc132
uttvc133
uttvc134
uttvc135
uttvc136
uttvc137
uttvc138
uttvc139
uttvc140
uttvc141
uttvc142
uttvc143
uttvc144
uttvc145
uttvc146
uttvc147
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16