วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc220
uttvc221
uttvc222
uttvc223
uttvc224
uttvc225
uttvc226
uttvc227
uttvc228
uttvc229
uttvc230
uttvc231
uttvc232
uttvc233
uttvc234
uttvc235
uttvc236
uttvc237
uttvc238
uttvc239
uttvc240
uttvc241
uttvc242
uttvc243
uttvc244
uttvc245
uttvc246
uttvc247
uttvc248
uttvc249
uttvc250
uttvc251
uttvc252
uttvc253
uttvc254
uttvc255
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16