วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc256
uttvc257
uttvc258
uttvc259
uttvc260
uttvc261
uttvc262
uttvc263
uttvc264
uttvc265
uttvc266
uttvc267
uttvc268
uttvc269
uttvc270
uttvc271
uttvc272
uttvc273
uttvc274
uttvc275
uttvc276
uttvc277
uttvc278
uttvc279
uttvc280
uttvc281
uttvc282
uttvc283
uttvc284
uttvc285
uttvc286
uttvc287
uttvc288
uttvc289
uttvc290
uttvc291
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16