วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc292
uttvc293
uttvc294
uttvc295
uttvc296
uttvc297
uttvc298
uttvc299
uttvc300
uttvc301
uttvc302
uttvc303
uttvc304
uttvc305
uttvc306
uttvc307
uttvc308
uttvc309
uttvc310
uttvc311
uttvc312
uttvc313
uttvc314
uttvc315
uttvc316
uttvc317
uttvc318
uttvc319
uttvc320
uttvc321
uttvc322
uttvc323
uttvc324
uttvc325
uttvc326
uttvc327
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16