วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc73
uttvc74
uttvc75
uttvc76
uttvc77
uttvc78
uttvc79
uttvc080
uttvc081
uttvc082
uttvc083
uttvc084
uttvc085
uttvc086
uttvc087
uttvc088
uttvc089
uttvc090
uttvc091
uttvc092
uttvc093
uttvc094
uttvc095
uttvc096
uttvc097
uttvc098
uttvc099
uttvc100
uttvc101
uttvc102
uttvc103
uttvc104
uttvc105
uttvc106
uttvc107
uttvc108
Pages:     1 2 3 4 5 6 7