วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc109
uttvc110
uttvc111
uttvc112
uttvc113
uttvc114
uttvc115
uttvc116
uttvc117
uttvc118
uttvc119
uttvc120
uttvc121
uttvc122
uttvc123
uttvc124
uttvc125
uttvc126
uttvc127
uttvc128
uttvc129
uttvc130
uttvc131
uttvc132
uttvc133
uttvc134
uttvc135
uttvc136
uttvc137
uttvc138
uttvc139
uttvc140
uttvc141
uttvc142
uttvc143
uttvc144
Pages:     1 2 3 4 5 6 7