วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc002
uttvc002-1
uttvc002-2
uttvc003
uttvc005
uttvc006
uttvc007
uttvc010
uttvc011
uttvc013
uttvc015
uttvc017
uttvc019
uttvc020
uttvc021
uttvc022
uttvc023
uttvc024
uttvc025
uttvc026
uttvc027
uttvc028
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
uttvc037
uttvc038
uttvc039
uttvc041
uttvc042
uttvc043
uttvc044
uttvc045
Pages:     1 2 3