วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc046
uttvc047
uttvc048
uttvc049
uttvc049-1
uttvc052
uttvc053
uttvc054
uttvc055
uttvc056
uttvc057
uttvc058
uttvc059
uttvc060
uttvc061
uttvc062
uttvc063
uttvc064
uttvc065
uttvc067
uttvc068
uttvc069
uttvc071
uttvc072
uttvc075
uttvc077
uttvc082
uttvc084
uttvc085
uttvc086
uttvc089
uttvc090
uttvc093
uttvc094
uttvc095
uttvc096
Pages:     1 2 3