วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc097
uttvc098
uttvc099
uttvc100
uttvc101
uttvc102
uttvc103
uttvc104
uttvc105
uttvc107
uttvc108
uttvc109
uttvc110
uttvc111
uttvc112
uttvc113
Pages:     1 2 3