วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่ พ.ศ. 2564) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
uttvc02
uttvc03
uttvc04
uttvc05
uttvc06
uttvc07
uttvc08
uttvc09
uttvc10
uttvc11
uttvc12
uttvc13
uttvc14
uttvc15
uttvc16
uttvc17
uttvc18
uttvc19
uttvc20
uttvc21
uttvc22
uttvc23
uttvc24
uttvc25
uttvc26
uttvc27
uttvc28
uttvc29
uttvc30
uttvc31
uttvc32
uttvc33
uttvc34
uttvc35
uttvc36
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18