วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับเรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามกิจกรรมตามเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
uttvc002
uttvc003
uttvc004
uttvc006
uttvc007
uttvc008
uttvc009
uttvc010
uttvc011
uttvc012
uttvc013
uttvc014
uttvc015
uttvc017
uttvc018
uttvc019
uttvc020
uttvc021
uttvc022
uttvc023
uttvc024
uttvc025
uttvc026
uttvc027
uttvc028
uttvc029
uttvc030
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
uttvc037
uttvc038
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9