ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์    
 
   
 
     
     
  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ  ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น  และสมาชิกเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ดร.สิริลักษณ์ ศรีธงธง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 7 ธันวาคม 2563  
นายสยาม โต๊ะทอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
  วันที่ 5 ธันวาคม 2563
คุณครูวัชรวุธ เรือนคำ
หัวหน้างานปกครอง นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563  ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมมือกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
และสำนักงานขนส่งจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
  วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับ  
นางสาวฑิฆัมพร เมนโดซ่า นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกรางวัลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ โดมแก้วเจ้าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอศจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระดับอศจ.อุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจากนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ  อาคารอินทนิล 
ชั้น 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล  เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยแม่และเด็ก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยหลวงพ่อกานต์ วรธัมโม  เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม  ประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และศิษยานุศิษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  (23 ต.ค. 63 ) ผู้บริหาร  ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่าน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  (13 ต.ค. 63 ) ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมพิธี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)  จังหวัดอุตรดิตถ์
  (30 ก.ย. 63)การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับสถานศึกษา ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  (29 ก.ย. 63) ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  (26 ก.ย. 63) จัดงาน "“พิกุลแก้วผูกพัน ความดี ความทรงจำ ไม่ลืมเลือน” บรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตั้งใจสรรสร้างมอบแด่ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คุณครู บุคลากร ผู้ทรงคุณค่าที่เกษียณอายุราชการในปี 2563  
ณ โรงแรมฟรายเดย์
  (27 ส.ค. 63)พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  (16 ส.ค. 63)โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  (15 ส.ค. 63)โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เทคนิคการ Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  (12 ส.ค. 63)พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  (11 ส.ค. 63)โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

(29 ก.ค.63)พิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

  (29 ก.ค.63)ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  (20 พ.ค.63) มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  (5 ก.พ.63)THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020
  (29 ม.ค.63)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562