ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์    
 
   
 
     
  (27 ส.ค. 63)พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  (16 ส.ค. 63)โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  (15 ส.ค. 63)โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เทคนิคการ Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  (12 ส.ค. 63)พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  (11 ส.ค. 63)โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

(29 ก.ค.63)พิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

  (29 ก.ค.63)ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  (20 พ.ค.63) มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  (5 ก.พ.63)THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020
  (29 ม.ค.63)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562