ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์    
 
   
 
     
 

(29 ก.ค.63)พิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

  (29 ก.ค.63)ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  (20 พ.ค.63) มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  (5 ก.พ.63)THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020
  (29 ม.ค.63)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562