สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

       
    นางสุนันทา พุฒโต 
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
 
นายวัชรชัย ขำพงศ์ 
ครูประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายชินกฤต ประสารยา 
ครูประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    นายปกรณ์ แสงซื่อ
ครูประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์ 
ครูประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
 นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
ครูประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
ครูอัตราจ้าง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   นางสาวยุธิตา แก้วล้อม
ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ