สาขาวิชาการโรงแรม ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

     
  นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการโรงแรม
 
     
นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
พนักงานราชการครู สาขาวิชาการโรงแรม 
  นายวุฒิชัย นาคะอินทร์ 
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม