กิจกรรมวิทยาลัย

   

(20.พ.ค.63) มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

(5ก.พ.63)THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2020


 

 

(29 ม.ค.63)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

   
   
  รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม